Công ty cổ phần nông sản Lai Châu

Nông sản, đặc sản, dược liệu

Address:
Bản Hô Ta, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Chợ các mặt hàng nông sản, đặc sản, dược liệu tỉnh Lai Châu

Tham gia Cộng đồng khách hàng của Nông sản Lai Châu để nhận thông tin về sản phẩm, mã giảm giá mới hàng ngày.

Social site:
https://www.facebook.com/nongsanlaichau

Rate and write a review

Mon-Sat: 08am-05pm

Claim this business!

Is this your business?
If you would like to update your details simply email us at info@lisat53.sg-host.com and we will call you back and go through your details with you.